Glass Happy X Tammy Baller "Mr. Potato Head" Bubble Cap
Glass Happy X Tammy Baller "Mr. Potato Head" Bubble Cap
Glass Happy X Tammy Baller "Mr. Potato Head" Bubble Cap
Glass Happy X Tammy Baller "Mr. Potato Head" Bubble Cap
Glass Happy X Tammy Baller "Mr. Potato Head" Bubble Cap
Glass Happy x Tammy Baller

Glass Happy X Tammy Baller "Mr. Potato Head" Bubble Cap

Regular price $300.00 Sale price $350.00 Unit price per

By @GlassHappy & @TammyBaller.

UV Reactive details.

From @GlassHappy's last body of work.